วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Chaiyaphum United Football Club

Chaiyaphum United Football Club

Nickname(s) ***************** The Cranes

Founded ******************** 2008

Ground ********************* Chaiyaphum Stadium

Chairman *******************  Nipon Satitsmithphong

Manager ******************** Chukiat Noosarung

League ********************* Regional League Division 2

Chaiyaphum United Football Club

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

"Mum" traditional food Chaiyaphum.

          "Mum" is a traditional food of the Chaiyaphum. Resemble a sausage. Taste delicious food is the most famous of Chaiyaphum. Made from beef or pork liver mixed with garlic, salt and Blend to combine included in the animal gut. Because the food of wisdom. Can be stored for up to 3 months.

     "Mum" is the OTOP products. The symbol of the Chaiyaphum Province. Is a favorite to tourist need to buy as souvenirs. "Mum" has the production of clean, fresh, and new. It has not Toxic contaminants and have been branded food safety  certificate. Being to Grilled, fried or spicy to the taste even more delicious.
       Manufacturer and distributor of the famous. Amphur Phukaew, Amphoe khon sawan and Non Hi five separate at Chaiyaphum City.


วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2554

Kamang Field.

Kamang Field

Kamang Field

Kamang Field

Kamang Field (ทุ่งกะมัง).
: The grassland steppe including, called "Ya Sabud". Pastures with ample greenery, surrounded by mountains in the area of ​​more than 1 million farm animals is a project to conserve and bring back local wildlife. Because the area is an animal type.
- Barking.
- Deer
- Chevrotain
- Birds are abundant and very on top of the hill just above the field Kamang, the Royal Palace residence is situated above the sink. Travel during the rainy season is generally not easy. If the visit will be a car with four high-power, such as Treviso Drive (Four Wheels Drive).

วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553

Phra That Nong Sam Mun.

Phra That Nong Sam Mun

Phra That Nong Sam Mun

Phra That Nong Sam Mun [พระธาตุหนองสามหมื่น].
: Or "Phra That Ban Kaeng",  located at Baan Kaeng, Phu Khieo. Tours of Highway 201, about 5 miles. At the intersection turn left, onto Highway 201, to Phu Khieo. I decided to go to the village, Nong Song Hong. and then turn left on Highway 2055, about 9 km at the Baan Keang, turn left into Baan Kaeng temple, approximately 5 km, Phra That Nong Sam Mun, located inside the temple.

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2553

Nam Phut Na Lao.

Nam Phut Na Lao

Nam Phut Na Lao

Nam Phut Na Lao [น้ำผุดนาเลา].
: The nature of water springing up from the underground streams and then flows to sustain the cultivated area in the neighborhood. Clear water flow throughout the year. Springing up around the water look like a pond, a beautiful sight. Located at Lom Sak district. the area around a large tree. And the old City Hall room. For a sit.

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

Amphoe Nong Bau Deang.

Pha Koeng

Pha Koeng {ผาเกิ้ง}.
: A cliff, with historical significance in the area of Nong Bua Daeng, because that is the path of movement of people in ancient times, for a long time. Looks like a half moon, comrade The point of views of various areas around the cliff with stunning clarity.

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

Amphoe Khon Sawan.Weng Lake
Weng Lake (บึงแวง).
: A spherical medium-sized lake, with an area of about 350 Rai, has a ring road which is a drive to see the views of the surrounding marsh. And teal are immigrants from elsewhere. To live in the lake of longitude as many (more than 40,000 head) in the winter about November to April. Is home to watch more of the teal is beautiful. Atmosphere, especially when cold, teal flying from lake to return to nest in groups on full sky contrast with the sunset light. Cause a very beautiful picture.


Dvaravati Period Big Buddha
Dvaravati Period Big Buddha  (พระพุทธรูปใหญ่สมัยทวาราวดี).
: Is the Old Buddha, With a large built in Dvaravati period. Located at "Wat Khon Sawan". Is a carved sandstone Buddha image. A characteristic shape. Popular village called "Luang Pho Yai". They also found "Bai Sema" which is made from sandstone. And both the carving and engraving on many items in the temple area.